سخن روز /
آگهی و شرایط مناقصه عمومی امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نظر دارد امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی مجموعه های تحت پوشش خود را به شرکتهای واجدشرایط مطابق با موارد مندرج در اوراق شرایط مناقصات ، قانون برگذاری مناقصه و آیین نامه معاملات دولتی واگذار نماید .

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود حداکثر ظرف مدت  7روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه به نشانی اینترنتی : www.corc.irو با مراجعه به سامانه الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irبا توجه به شماره آگهی مناقصه درج شده در سیستم مزبور 200971151000001نسبت به دریافت اسناد و مدارک از تاریخ 97/4/7تا تاریخ 97/4/13اقدام و پاکت (الف) را که حاوی ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی می باشد ، به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران واقع در تهران - خیابان ولیعصر- بالاتر ازمیدان ولیعصر- روبروی سینمای افریقا – پلاک  1813طبقه سوم تحویل و رسید دریافت نمایند .

                                                                                              

                                                                                                              
                                                      
روابط عمومی و امور بین الملل

                                                                                                                                                                سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

1397/04/11
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal